Contact us

Add: Huasheng Technology Park, Xiaowu Industrial Zone, No. 1, Xiaowu North Street, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou city
Tel: 020-80671289
Fax: +86020-80671289
Mob: 18565353561
E-mall: 594712973@qq.com